Friday, December 5, 2008

ရြာအျပန္...သူတုိ႔ဒီလုိ ကားေစာင့္စီးၾကတယ္4 comments:

strike said...

So beautiful,i miss "A Nyar" too.

strike said...

ဖံုန႔ံေလးရယ္၊ေနာက္ခ်ီးနံ႔ေလးရယ္၊တမာနံ႔ေလးပါရလာသလိုပဲ
ဗ်ာ။

တက္တူ said...

ဟိုက ကိုsrike....
အညာမွာ ဖံုကိုဖုတ္ လို႔ေခၚတယ္ေလဗ်ာ....
အမွန္ျဖစ္သင့္တာ အညာေလသံနဲ႔ ဖုတ္န႔ံေလးရယ္၊ ေနာက္ခ်ီးနံ႔ေလးရယ္၊ တမာနံ႔ေလးပါရလာသလိုပဲ
ဗ်ာ။... ဟီး... :P

strike said...

ဟုတ္၊ကိုတက္တူ။မေရာက္တာၾကာေပါ႔ဗ်ာ။